Skarnes

Østerengbråten – Skarnes

Østerengbråten Boligfelt, sentrumsnært og attraktivt. Dette er er svært eksklusivt boligområde i Skarnes som har vært særdeles ettertraktet for innflyttere til bygda.  ALLE TOMTENE ER NÅ SOLGT!

Greina – Skarnes

Boligtomter i sentrum av Skarnes, Sør-Odal kommune under utvikling. Et betydelig antall tomter regulert for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse er klare for salg.

Om Sør-Odal kommune

Sør-Odal kommune har sitt administrative sentrum på Skarnes. Kommunen er kjent som rimelig fleksibel og en god tilrettelegger både for privatpersoner og for de som ønsker å starte opp næringsvirksomhet.

Østerengbråten – Skarnes

Østerengbråten Boligfelt, sentrumsnært og attraktivt. Dette er er svært eksklusivt boligområde i Skarnes som har vært særdeles ettertraktet for innflyttere til bygda.  ALLE TOMTENE ER NÅ SOLGT!

Greina – Skarnes

Boligtomter i sentrum av Skarnes, Sør-Odal kommune under utvikling. Et betydelig antall tomter regulert for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse er klare for salg.

Eidskog Kommune

Eidskog er en kommune i Hedmark fylke, den sørligste av fylkets kommuner. Den grenser i sørøst til Värmland i Sverige, i sørvest til Akershus og i nord til Sør-Odal og Kongsvinger.

Follow on Social Media