Magiske Sør-Odal kommune

Greina Boligområde

Utbygging av Greina Boligområde på Skarnes i Sør-Odal kommune

Omtrent midt i sentrum av Skarnes

Ansvarlig Utbygger

Rolf Døli AS er ansvarlig for utbyggingen og Scandia Drift AS for salg og markedsføring

https://i0.wp.com/rudolfsen.com/wp-content/uploads/greina.jpg?fit=1200%2C675&ssl=1

Rolf Døli AS er grunneier sammen med Sør-Odal kommune og er faglig ansvarlig for selve utbyggingen og produksjon av veier og infrastruktur til alle tomtene. Hver og en tomt leveres byggeklar med eget tilknytningspunkt for all infrastruktur som vann, kloakk, strøm, samt tilkobling til TV og internett. Alt inn til tomtegrensen. Rolf Døli AS er en lokal entreprenør med en solid erfaring og må betegnes som en veteran innenfor denne type utbygging. Firmaet var også eier og ansvarlig for utbyggingen av Østerengbråten Boligfelt. Dette er nabofeltet og tomtene er nå utsolgt og bebygget.

Scandia Drift AS er gjennom Scandia Holding AS ansvarlig for all markedsføring og salg av tomtene i Greina. Firmaet med Olaf Rudolfsen som prosjektansvarlig har også hatt ansvaret for salg og all markedsføring av tomtene i Østerengbråten. Dette er altså fase to i vårt utbyggingsprosjekt. Vi har også et samarbeid med en produsent av boliger for å sette søkelyset på sunne og moderne boliger, samt energisparing og en såkalt “grønn” livsstil. Våre tomter er særdeles store.

TV Produksjon

Vi vil produsere en rekke TV reportasjer fra utbyggingen

Olaf Rudolfsen kommer til å følge hele utbyggingen og dokumenterer alt av betydning som skjer. Vi benytter flere fastmonterte kameraer, mobile kameraer, samt droner i vår produksjon. I tillegg til dette kommer vi til å benytte en helt ny teknologi innen time laps – kameraer. Flere aktører innenfor graving, grunnarbeid, mur, betong, rør og elektrisk er invitert med på samarbeid i forbindelse med opparbeidelse av tomter og grunnarbeid.

Flere produsenter av boliger har meldt sin interesse og vi vil i den forbindelse med tilby våre utvalgte aktører å delta i vår redaksjonelle produksjon. I denne prosessen vi vi følge de aktuelle håndverkerne som utfører sitt arbeid innenfor sitt eget spesialfelt og gjøre løpende intervjuer med våre aktører. Hver reportasje er stipulert til en lengde på omlag 6-8 minutter. Det er ingen økonomiske kostnader knyttet til et slikt redaksjonelt samarbeid. Vi håper derimot at alle deltakere kan ha et sundt forhold til et slikt samarbeid, slik at heller ikke vi ender opp med altfor store økonomiske kostnader i forbindelse med vår produksjon knyttet opp til våre partnere.

Reklamefilmer

Alle som har avtale med undertegnede vil få tilgang til egne reklamefilmer for eget bruk

Det vil alltid være en del aktører som gjennom sin virksomhet har produkter og tjenester som fortjener det offentlige lys og en ekstra omtale. Vi prøver så godt vi kan og lete etter den lille “unike” historien. Disse er det mange av, men ofte er de vanskelig å finne.

Alle aktører som får til en avtale med oss om en såkalt utvidet produksjon vil også dra nytte av visninger på våre egne video kanaler som www.youtube.com, på www.rudolfsen.com og på nettsiden til www-skarnes.no. Begge våre nettsider har relativ stor trafikk og man skal ikke undervurdere verdien av denne form for videovisning.

Youtube har slått seg opp som en betydelig aktør og konkurrerer uten problemer med kanaler som NRK hvis man lykkes med en “mini-hit”. Vi vil altså i tillegg til en normal deltakelse tilby enkelte en “sær-pakke”. Disse vil få laget en eller flere egne reklamefilmer som kan benyttes fritt internt og som egen TV-reklame.

Magiske Sør-Odal kommune

Generelt om vårt Arbeid

Utbygging av Greina Boligområde på Skarnes i Sør-Odal kommune

Det gjøres oppmerksom på at alle våre TV prosjekter eller invitasjoner, kun skjer på vegne av meg Olaf Rudolfsen. Ikke på vegne av våre TV kanaler som f.eks NRK, TV2 etc. Vi representerer oss selv som freelancer og som et frittstående TV produksjonsselskap. På lik linje med andre produksjonsselskap må vi selge inn alle  ideer og de programmer som vi produserer, til de aktuelle TV kanaler som måtte være av interesse. Vi tar konsekvent ikke betalt for redaksjonell omtale. Kun i sammenheng med produksjon av informasjons videoer eller reklamefilmer tar vi betalt av kundene. Det har tidligere vært en fokus på f.eks produktplassering og sammenblanding av økonomi, særlig fra frittstående produsenter rettet nasjonale TV kanaler, inkludert oss, i media. Derfor ønsker vi her å klarere ut dette, slik at misforståelser, som tidligere, ikke skal kunne oppstå. Dette er det som er en absolutt gjeldene og gjennomgående praksis fra vår side side.

Vi leverer som avtalt

Vårt gjennomgangs motto er å kunne levere det vi til en hver tid har avtalt og til avtalt tid!

Alltid tilgjengelig

Vi er alltid tilgjengelig for vår kunder og partnere. Ta kontakt og vi responderer raskt!

Våre samarbeidspartnere og ansatte

Våre ansatte og samarbeidspartnere er godt kvalifiserte og leverer profesjonelle tjeneste innenfor alle felt!

Visnings statistikk

Dette viser statistikk over antall visninger av våre filmer på forskjellige plattformer


978.777

Visninger på Twitter

Vi benytter Twitter, men må vel ærlig innrømme at vi ikke har helt fått opp dampen her enda. Vi skal bli betydelig bedre, da seermassen her er stor.
867.542

Visninger på Facebook

Vi bruker Facebook mer i privat sammenheng eller i lukkede grupper. Likevel legger vi ut filmer offentlig så lenge de har “public” interesse.
1.834.654

Visninger på Youtube

Vi er aktiv med vår egen video kanal på youtube og produserer jevnlig korte og lengre reportasjer, reklamefilmer og mere private videoer.
265.843

Visninger på Instagram

Instagram er vi også relativt ferske på og har nylig begynt å bygge opp en følger portfolio. Spennende plattform, kommer sterkere tilbake.

Våre Partnere

Dette er noen av våre partnere som vi samarbeider med i forbindelse med forskjellige utbyggingsprosjekter vi er involvert i.
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image

Kart over Greina Boligfelt

Dette er området som utvikles til boligformål i sentrumsområdet til Skarnes


Husk at alle felt merket med rød (*) må fylles ut

Send oss en E-Post

Ta kontakt med oss og vi kommer raskt tilbake!


Olaf Rudolfsen Official Website

rudolfsen-red-logo-500

Film director & Photographer Olaf Rudolfsen offer you 40 years of experience and knowledge, so you can create and grow your own business!

%d bloggers like this: